Groentpunte e kgothatsa batshwaruwa ba bathja
4
Groentpunt correctional Services ene e tshwaretse mokete wa batshwaruwa ba dilemo   tse ka tlasa 25 ,e neng ele wa sehopotso sa letsatsi le leholo... Groentpunte e kgothatsa batshwaruwa ba bathja

Groentpunt correctional Services ene e tshwaretse mokete wa batshwaruwa ba dilemo   tse ka tlasa 25 ,e neng ele wa sehopotso sa letsatsi le leholo la June 16.

Sepheho le morero wa mokete ona ene ele ho kgothatsa batshwaruwa ba banyenyane mane sentareng (youth Center of Excellence) ya bona ka hara tjhankane mme le ho fumantshwa dintho tsa ho hlapa.Happy Pone motshwari yaka se hlohong sentareng eno,o ile a fana ka molaetsa wa letsatsti a tibisitse maikutlo,mme a buwisana le batho ba ne ba le teng haholo holo batswadi. Mme Pone o ile a hlahisa hoba batswadi le bona ka nako engwe bana le seyabo ho tshwaruweng ha batjha bana, o boletse ha babang ba batswadi ba ile bahloka tlhokomelo entle ho bona, yaba ba lebala hoba ke batswadi,mme yaba ha ba tsotelle bana ba bona.

Mme Pone o ile a bolela ha bana babang ba petlentswe feela mme beng ka bona haba sana taba lebona,esale ba tshwarwa esale ba ba qetela ka ona mohla oo. ka hara tse ding tse Mme Pone a diboletseng ke hohloka ha dintho tse hlapang, ka ha tjhankane esa fane ka tse felletseng,mme ho satle ha ba tswadi ho etela batshwaruwa bana ho a ba imetsa, bane ba lebelletse hoba batlaa thusana le batswadi bakeng leo.

Batshwaruwa bana ba tlohang ho dilemo tse 18 -24 bane ba itumetse ha holo mme ba ipona hoba lebona ke batho,le bona ba ile ba hlahisa bokgoni ba bona le ditalente tse fapaneng ba thabisa baete ba bona ka hoba bontsha tse ba tummeng ka tsona,hara bona ho ile haba le moshanyana ya bitswang Motebang Joseph Rathulo (23) ya keneng dilemo tse 8 enwa motjha o ile a thetsa dipelo tsa batho ba neng ba leteng ka thero, le baruti ba neng ba le teng baile ba bolela hoba ona le mpho atlamehileng ho e sebedisa ho sokolla methaka ya hae.

Batshwaruwa bana ba na le dintho tse mmalwa tse ba dietsang ho lebatswa ka maemo abona kara tsona ho kenyeleditswe ,Ho roka, Mmino wa setso le wa acapella,tantshe ya di gumboots le tse ding tse ngata.Mme le sekolo se teng hoba tshwaruwa ba baithuti kapa ho bao ba lakatsang ho tswellisa kappa ho qetella dithuto tsa bona.

Hara matjhaba ane a le teng ho ne ho enale ba sehlopha sa Vw ,le ba palami ba sethuthuthu ho tswa dibaka tse fapaneng, bona ba ile ba thabisa batswaruwa ka tsela emakatsang.Mma le bona ba ile ba kgothatsa ka mokgwa o ba ka kgonang mme ba Kenya le letsoho ka ho nehellana ka dintho tse hlapang.Le bona ba ile ba leka ka hohle ho bontsa lerato ho batjha bana ka hotla le bo reyatsejwa ba telebesheneng le seyalemoya bakang Pheko Mokoena (Movhango) Zelda nikita Nkabule (lesedi Fm). Mokete ona ene ele o ikgethileng ha holo mme baeti ba letsatsi ba ile ba tshepisitse ho tla boyela ba kgutla ho thusa batshwaruwa ba ho twellisa ditalente tsa bona le hoba etseta tjhelete,mme le engwe ya di ruki tse hlahelletseng ka mahetla monga letshwaho la skpsele one a thabile haholo ha a bona mesebetsi ya diruki tsena tse ka hare,le yena o entse tshepiso ya ho thusa batjha bana.

Ka Lerato Mahlangu

admin_chesly