Keteko ya letsatsi la bathja ebile katleho midvaal Keteko ya letsatsi la bathja ebile katleho midvaal
0.5
Masepala wa Midvaal wa sele hae o tswere mokete wa bathja wa 16June 2016, Walkerville showgrounds oo ebileng katleho. Bathja ba makgolo a mahlano... Keteko ya letsatsi la bathja ebile katleho midvaal 0.5

Masepala wa Midvaal wa sele hae o tswere mokete wa bathja wa 16June 2016, Walkerville showgrounds oo ebileng katleho. Bathja ba makgolo a mahlano masepaleng wa sele hae batlile meketeng, mme lenane tsamaiso le bontshitse talente ya batho ba bathja . Ho tlowa ho sehlopha sa ho tantsha , le dithothokiso le ba bapadi ba diletsi, hone ho nale tsohle tse thabisang e mong le emong, mme babohi baile ba thabela karolo tsohle,

Midvaal Junior Mayor, kara Pretorious o fanne ka puo bakeng sa bathja ba midvaal , ho hlahisa katleho ya tikoloho ena, le hoka kopa thuso ya ho etsa Youth Cetre tse ding , bakeng sa polokeho kgahlano le dithethefatsi le thlekefetso, le sebaka seo bathja baka se sebedisang ho ka bona phunyeletso.

Midvaal Mayor addressing the youth during June 16 event

Midvaal Mayor addressing the youth during June 16 event

Majoro Bongani Baloyi o boile ka bohlokwa ba hore bathja banke monyetla e hlahang bakeng sa bona, mme banke bikarabelo hodima bokamoso ba bona.

O boletse hore hase tulo eo otswang ho yona etsang hore bokamoso ba hao boseke bakganya, mme oile a kgothalletsa batho ba bathja hore ba nke kgato tse nepahetseng hore babe le bokamoso bo thjabileng.

Mme o boetse a bula tlatsetso ka sennuso ya kgatelopele Youth Cooperative Initiative ,etlang ho hlakisa menyetla bakeng sa bathja ba Midvaal hoka thola thupello ya tsebo ya kgwebo. – Ka Mookgo Mnguni le Nelly Molotsi

Fanelo Maseko