Kufunwa abahushule izisu ngamaphoyisa endawo Kufunwa abahushule izisu ngamaphoyisa endawo
Amaphoyisa ase Vereeniging afuna usizo oluzoholela ekuboshweni komuntu obandanyeka ekuhushulweni kwesisu. Abamaphoyisa bathi bathole ucingo oluvel eHangaar bakery eduze neCaltex garage eVoortrekker noRhodes. Kuthe... Kufunwa abahushule izisu ngamaphoyisa endawo

FILE PIC -- 2009/11/01... Police Officials getting ready during the crime check where National Police Commissioner Bheki Cele encouraged them that no stone will be left unturned as they search for criminals around the Vaal Triangle... Picture by Morapedi Mashashe

Amaphoyisa ase Vereeniging afuna usizo oluzoholela ekuboshweni komuntu obandanyeka ekuhushulweni kwesisu. Abamaphoyisa bathi bathole ucingo oluvel eHangaar bakery eduze neCaltex garage eVoortrekker noRhodes.

Kuthe uma befika lapho batshelwa wosebenza egalaji lika pethilolo ukuthi ekuseni uma evula isixhobo sikadoti uye wahlangatshezwa yizinsalela zengane esanda kuzalwa. Lona osebenza egalaji uthe akubonile wunyawo lwengane obeluvele kancane ephaketheni ebelingaphakathi kuka doti.

Amaphoyisa ayanxusa ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana nomkhondo ongoaholela ekuboshweni kwalowo owenze lesisenzo esihlasimulisa umzimba kangaka. Kuyacelwa ukuthi onolwazi ngale senzo ashayele amaphoyisa ase Vereeniging kulenombolo 016450 2515 okanye bathinte uMseshi uJoseph Manyali kule namba ethi 063 2619 133.

Kanti kusenjalo kubuye kwafunyanwa ezinye izinsalela zengane esanda kuzalwa zilahlwe ngaphakathi kwephakethe esitaladeni uBrand Muller street maduzane noSam-Cross eduze noMfula wase Threerivers. Kanti ke futhi nakulokhu uMseshi uJoseph Manyali usaphenya ngalendaba.

Kusenjalo esitaladeni uMario Milani maduzane nalapho ku dutshulwa khona abosidlodlo kuye kwatholakala umzimba wendoda ebalelwa eminyakeni evile kwamashumi amathathu. Lomzimba utholwe ngabomnumzane ababili ababezidlulela ngendlela kanti futhi ubusuwonakele ngenxa yokudliwa yizimpethu.

Lomuntu otholakele esefile ubefake amateki wohlobo lwe All Stars kanti ubengasabonakali kahle nasebusweni ngenxa yokonakala.

Khonamanjalo ayaphenya ngokufa okungajwayelekile endaweni ebizwa ngokuthi kuse Vischgat  eduze nase Vereeniging. Kuye kweza umngane waloyo ofunyanwe efile ngendlela engaqondakali. Lomngane uthe yena ubesebenza naye umufu kanti futhi umazi ngelika Petrus Mayo.
Imbangela yokufa kuka Mnumzane uMayo ayaziwa kanti amaphoyisa asphenya ngaloku.  Kuyacelwa ukuthi onolwazi ngalokhu kufa athinte amaphoyisa aseduze.

admin_chesly