Smokolara!
3.5
“Ke tshwere kasi ska lekhanselara”. – Writes Charles T. Mofulatsi Ke Smokolara, ke tshwere Kasi ska lekhanselara. Ana ke mantswe a tswang ho mohale... Smokolara! 3.5

“Ke tshwere kasi ska lekhanselara”. – Writes Charles T. Mofulatsi

afternoon chillKe Smokolara, ke tshwere Kasi ska lekhanselara. Ana ke mantswe a tswang ho mohale wa mmino wa Hip Hop 8mapia. Sena o se bolela pineng ya hae “Smokolara” e ratwang ke matshwele a mona Vaal. Kgeleke ena e tswa lefatsheng la Sharpeville moo teng bacha ba ithatelang mmino wa hae ho fetisa ho ya ka mantswe a hae.

Mmino wa lehae o fumane monyetla le tlotla e kgolo dibekeng tsa ho feta ha Molaodi ya ka sehlohong lefapheng la papatso la Afrika Borwa (SABC) ntate Hlaudi Motshoeneng o boletse hore lefapha le nkile qeto ya ho bapatsa mmnino wa se-lehae ka dipersente tse mashome a robong (90%) diteisheneng tsa bona tsa kgaso kaofela. Hona ho thabisitse bahlahisi ba mmino haholo hobane dihlahiso tsa bona di tla ketekwa le ho hlahella machabeng.

8mapia ke e mong ya dumelang hore sena se tla thusa ho phahamisa dibini tsa lehae haholo. Album ya hae ya “The Black Ball EP”e tswileng ka Kgwedi ya Hlakubele 2016 e monate haholo hobane mohale ona, o di otla ka Sesotho se bitswang hore ke “Tshepe”.

Dipina tse ithlahisitseng pele albamong ena ke “Smokolara”, “Re mona Fela” mmoho le “Sweety Walker”. Morethetho wa dipina tsena o tla o otla botsekeng mme mantswe a tsona a futhumats le ho thabisa pelo. Ho bohle ba ratang mmino wa hip hop o otlwang ka Sesotho, le tshwanela ho iphumanela sehlahiswa sena ka potlako.

admin_chesly