TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016
Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja batla lata dikobo, diaparo, dijo tsesa senyehang le dibuka ho tswa ho baahi nakong ya phallelo. Porojeke ena etla thusa basenang bokgoni sethjabeng . Selemong... Read more
Master Zondo Easter tournament
Master Zondo Easter tournament which was held recently at Zone 12 grounds produced sparks over the weekend. The bad conditions of the pitch could not prevent players from expressing themselves. “We thank the commitment of local sponsors for making the day a success for a good course.” Martin Mpholo... Read more
TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016
Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja batla lata dikobo, diaparo, dijo tsesa senyehang le dibuka ho tswa ho baahi nakong ya phallelo. Porojeke ena etla thusa basenang bokgoni sethjabeng . Selemong... Read more
MOIFO WA KENYA O ETELA MASEPALA WA MIDVAAL WA SELEHAE
Ha jwale moifo wa batho ba robedi ba tswang mose ho mawatle Kenya ba etetse masepala wa selehae wa Midvaal jwaloka karolo ya ho ithuta ka tsa ho hahlaula. Mme dipatlisiso dile tsa fapana hoya ka   ho fapana ha mesebetsi ya masepala , le porojeke tsa bohlokwa tseo ba... Read more