TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016
5
Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja... TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016 5

Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja batla lata dikobo, diaparo, dijo tsesa senyehang le dibuka ho tswa ho baahi nakong ya phallelo. Porojeke ena etla thusa basenang bokgoni sethjabeng .

Selemong sena, porojeke ena etshebetsong dibakeng tse latelang Lenasia, Lenasia borwa, Roshnee, Soweto le Sandton moo eleng hore baahi ba ikemiseditse hoka fana bakeng sa ho bontsha tshehetso ya bona.

Porojeke ena ya tshebetso ya maria e etelletswe pele ke batho ba bathja ho tloha ehlophiswa hoya qetellong. Re tshepa hore bathja batla ba le kgolo bakeng sa ho nahanela sethjaba seo ba tswang ho sona ho bolela Mohokahanyi wa lenaneo la bathja Busisiwe Nkosi.
Ditho tsa sethjaba di dumelletswe hoka nehela ditulong tse latelang

  • Lenasia Glass House, Lenasia Cricket Stadium
  • Lenasia South,144 Lancester Street, Extension 1 (Gibson learning Academy)
  • Roshanee, Salaamit Street, Dadaville
  • Soweto, 8371 Twala Street, Phefeni
  • Sandton, Crawford College Benmore Gardens

Bakeng ba dinthla ka botlalo ka tshebetso ya phano oka letsetsa kathrada foundation ho 0118540082 kapa oka batlisisa ditsela tsa hoba moithaopi tshebetso ena.

By Nelly Molotsi and Mookgo Mnguni

admin_chesly