Kumenyezelwa ukwethula kwezinhlelo zika Masipala weZasekhaya iEmfuleni
uMasipala wezasekhaya uEmfuleni usufike esikhathini lapho uzogubha ukwethulwa khona umhlahlandlela nokuma kwezezimali zikahulumeni wezasekhaya okuthiwa phecelezi (State of the Municipality Address). Lesi sethulo siyokwethulwa emcimbini omkhulu ozobe ubanjelwe khona lapha eEmfuleni yikhansela Elikhulu eliwu Ndunankulu ka Masipala Umnumzane uSimon Mofokeng. uMnumzane uMofokeng uzobe ethula konke mayela nezinhlelo zezimali nezokuma... Read more
Kufunwa abahushule izisu ngamaphoyisa endawo
Amaphoyisa ase Vereeniging afuna usizo oluzoholela ekuboshweni komuntu obandanyeka ekuhushulweni kwesisu. Abamaphoyisa bathi bathole ucingo oluvel eHangaar bakery eduze neCaltex garage eVoortrekker noRhodes. Kuthe uma befika lapho batshelwa wosebenza egalaji lika pethilolo ukuthi ekuseni uma evula isixhobo sikadoti uye wahlangatshezwa yizinsalela zengane esanda kuzalwa. Lona osebenza egalaji uthe akubonile... Read more