ArchBishop Moloi o robatswa boroko ba ho qetela
  Mtshwelele a ne a kgobokane setsheng sa dipapadi Saul Tsotesi Zone 14, ho ya hlompha kakapa ya ST Paul Apostolic Faith Mission International e mane Small Farms. Arch Bishop Moloi eo e se e leng mofu, ke emong wa baetapele ba bapetseng karolo ya  bohlokwa haholo   Historing ya... Read more
Keteko ya letsatsi la bathja ebile katleho midvaal
Masepala wa Midvaal wa sele hae o tswere mokete wa bathja wa 16June 2016, Walkerville showgrounds oo ebileng katleho. Bathja ba makgolo a mahlano masepaleng wa sele hae batlile meketeng, mme lenane tsamaiso le bontshitse talente ya batho ba bathja . Ho tlowa ho sehlopha sa ho tantsha ,... Read more
TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016
Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja batla lata dikobo, diaparo, dijo tsesa senyehang le dibuka ho tswa ho baahi nakong ya phallelo. Porojeke ena etla thusa basenang bokgoni sethjabeng . Selemong... Read more
Smokolara!
“Ke tshwere kasi ska lekhanselara”. – Writes Charles T. Mofulatsi Ke Smokolara, ke tshwere Kasi ska lekhanselara. Ana ke mantswe a tswang ho mohale wa mmino wa Hip Hop 8mapia. Sena o se bolela pineng ya hae “Smokolara” e ratwang ke matshwele a mona Vaal. Kgeleke ena e tswa... Read more
Majoro wa emfuleni o phatlalatsa soma ruster-vaal
Majoro wa mfuleni Mahole Simom Mofokeng one a tshwere kopano e kgolo ya SOMA lebaleng la di papadi mane Ruster-vaal. Majoro oile a amohela sechaba ka bo kgabane a boyela a hlompa baeta pele bohle batswang ka ntle le ka hara kgutlo tharo ya lekoa, di tona kgolo ka... Read more
Groentpunte e kgothatsa batshwaruwa ba bathja
Groentpunt correctional Services ene e tshwaretse mokete wa batshwaruwa ba dilemo   tse ka tlasa 25 ,e neng ele wa sehopotso sa letsatsi le leholo la June 16. Sepheho le morero wa mokete ona ene ele ho kgothatsa batshwaruwa ba banyenyane mane sentareng (youth Center of Excellence) ya bona ka... Read more
MAJORO WA EMFULENI O BULA Call center ya tsa ditshebeletso tsa sechaba
Maobane Majoro wa Emfuleni  Ntate  Mahole Simon Mofokeng, o botse  call center ya pele ya tsa tshebeletso tsa masepala ka hara kgutlo tharo ya lekoa mane pela diphapusi tse kgolo tsa ha masepala wa emfuleni (Vanderbjlpark), Kala 13 Phupjane 2016. Call center ena etlaba engwe ya di tsela tse... Read more
TSHEBELETSO YA PHANO MARIENG A 2016
Ka la 25-26 Phupjane, ditho tsa Ahmed Kathrada Foundation Youth Leadership Programme batla lata porojeke ya selemo ya tshebeletso marieng ana. Batho ba bathja batla lata dikobo, diaparo, dijo tsesa senyehang le dibuka ho tswa ho baahi nakong ya phallelo. Porojeke ena etla thusa basenang bokgoni sethjabeng . Selemong... Read more
MOIFO WA KENYA O ETELA MASEPALA WA MIDVAAL WA SELEHAE
Ha jwale moifo wa batho ba robedi ba tswang mose ho mawatle Kenya ba etetse masepala wa selehae wa Midvaal jwaloka karolo ya ho ithuta ka tsa ho hahlaula. Mme dipatlisiso dile tsa fapana hoya ka   ho fapana ha mesebetsi ya masepala , le porojeke tsa bohlokwa tseo ba... Read more